ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 29 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εξυπηρέτηση του πολίτη

Πρωτοβουλία

Υπηρεσία ενημέρωσης Ιδιωτικών Επενδύσεων

Υπηρεσία ενημέρωσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πληθυσμό 680 χιλιάδες (6,3% επί του εθνικού συνόλου). Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας συμβάλλει σε ποσοστό σχεδόν 7,5% στο περιφερειακό ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας κατά 17% και ο τριτογενής τομέας υπερβαίνει το 75%.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pde.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με στόχο την μέγιστη δυνατή ενημέρωση στα θέματα επιχείρησης, επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης επενδύσεων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε ενδιαφερόμενα μέρη, όπως Μικρό-Μεσαίες-Επιχειρήσεις, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Μελετητές, Συμβούλους, Διαχειριστικές Αρχές, Επιμελητήρια, Δημόσιες Υπηρεσίες, OTA, αλλά και απλούς πολίτες, που αναζητούν ενημέρωση σε θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων.  

 

Χρονική διάρκεια

Από το έτος 2014 έως σήμερα.


Περιγραφή

Σε γενικές γραμμές η παρεχόμενη πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας http://www.pde.gov.gr/ependyseis/ αφορά:

  1. στο θεσμικό πλαίσιο περί καθεστώτων ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  2. σε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις της ΠΔΕ για την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της καινοτομίας, τα προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και  τα αποτελέσματα αξιολόγησης αιτημάτων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  3. στη διάθεση ενημερωτικών οδηγών σχετικά με τα προγράμματα  χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα δικαιολογητικών και στοιχείων.
  4. Στον προγραμματισμό πληρωμών υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων
  5. στην ενημέρωση για δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, όπως το Small Business Act (SBA), την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια,  το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη κ.α.  
  6. στη δομή των υπηρεσιών της Περιφέρειας  που σχετίζονται με τις ιδιωτικές επενδύσεις.
  7. διάφορες ανακοινώσεις.
  8. διασύνδεση με άλλες  διαδικτυακές σελίδες σχετικού περιεχομένου.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της Υπηρεσίας Ενημέρωσης περιλαμβάνει ανάρτηση 239 αρχείων από τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί 6816 μεταφορτώσεις. Η επικοινωνία με την υπεύθυνη για τη λειτουργία του υπηρεσία γίνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dap@pde.gov.gr.Τόπος Δράσης

Ελλάδα, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία κυρίως με Φορείς της ΠΔΕ όπως το EDIC, τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας, την Διαχειριστική Αρχή, το Υπουργείο Οικονομίας- Ανάπτυξης-Τουρισμού, το Υπουργείο Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) κ.ά.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επικαιροποιείται από τον διαχειριστή της μέσω κειμένων των στελεχών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Πρωτίστως εξυπηρετεί το όραμα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας «Αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της ΠΔΕ εστιασμένη στη παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά και ως εκ τούτου δεν είναι μετρήσιμα.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation