Μαθητικές δημιουργίες : 1125INITIATIVES from schools

1125 Μαθητικές δημιουργίες for 17 Global Goals

 • 20 σχολεία
 • 20 σχολεία
 • 134 σχολεία
 • 166 σχολεία
 • 32 σχολεία
 • 38 σχολεία
 • 16 σχολεία
 • 6 σχολεία
 • 3 σχολεία
 • 91 σχολεία
 • 100 σχολεία
 • 116 σχολεία
 • 119 σχολεία
 • 46 σχολεία
 • 54 σχολεία
 • 106 σχολεία
 • 58 σχολεία
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation