Μαθητικές δημιουργίες : 1592INITIATIVES from schools

1592 Μαθητικές δημιουργίες for 17 Global Goals

 • 26 σχολεία
 • 28 σχολεία
 • 193 σχολεία
 • 241 σχολεία
 • 52 σχολεία
 • 48 σχολεία
 • 25 σχολεία
 • 8 σχολεία
 • 4 σχολεία
 • 122 σχολεία
 • 129 σχολεία
 • 133 σχολεία
 • 175 σχολεία
 • 73 σχολεία
 • 78 σχολεία
 • 176 σχολεία
 • 81 σχολεία
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation