Μαθητικές δημιουργίες : 1095 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

1095 Μαθητικές δημιουργίες με 17 Παγκόσμιους στόχους

 • 19 σχολεία
 • 20 σχολεία
 • 131 σχολεία
 • 162 σχολεία
 • 32 σχολεία
 • 36 σχολεία
 • 16 σχολεία
 • 6 σχολεία
 • 3 σχολεία
 • 89 σχολεία
 • 100 σχολεία
 • 115 σχολεία
 • 113 σχολεία
 • 43 σχολεία
 • 52 σχολεία
 • 102 σχολεία
 • 56 σχολεία
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation