Μαθητικές δημιουργίες : 1244 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

1244 Μαθητικές δημιουργίες με 17 Παγκόσμιους στόχους

 • 21 σχολεία
 • 20 σχολεία
 • 148 σχολεία
 • 190 σχολεία
 • 35 σχολεία
 • 41 σχολεία
 • 19 σχολεία
 • 6 σχολεία
 • 3 σχολεία
 • 96 σχολεία
 • 109 σχολεία
 • 120 σχολεία
 • 136 σχολεία
 • 48 σχολεία
 • 60 σχολεία
 • 130 σχολεία
 • 62 σχολεία
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation