Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Βουτσαρά


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

17 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

17 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Βουτσαρά

Το Νηπιαγωγείο Βουτσαρά απέχει 34 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων και δέχεται παιδιά από απομακρυσμένα χωριά. Τη φετινή χρονιά λειτουργεί με πέντε παιδιά. Ως εκπαιδευτικός βρίσκομαι για πρώτη φορά στο σχολείο.


School Principal

Ρούμπα Μαρίνα

Contact with School


Description

Το Νηπιαγωγείο Βουτσαρά προκειμένου να συμβάλλει στη διάδοση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης συνεργάστηκε σε πρόγραμμα eTwinning ( We have a drean, a big dream) με άλλα σχολεία στην Ελλάδα και την Κύπρο και με το δίκτυο "Νοιάζομαι και δρω" καθώς και με την τοπική κοινωνία και τους γονείς και δημιουργησε ένα κολάζ.

https://drive.google.com/drive/folders/1RyshqwrDA0mTT6T-y24av1YpBhJ-DaFe?usp=sharing


Objective Action

1,2,3,13, 14,15,16,17

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation