Μαθητικές δημιουργίες

6 θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιδωρικίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ας αλλάξουμε τον κόσμο!!!

Ας αλλάξουμε τον κόσμο!!!
SUBMITTED FROM:

6 θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιδωρικίου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευανθία Κορμέντζα

Contact with School


Description

Οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά για να υλοποιήσουν τις δημιουργίες τους χρισημοποιώντας διάφορες μεθόδους όπως ζωγραφική, κατασκευές, αφίσες και ποιήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης και της υπεύθυνης βιωσιμότητας.


Objective Action

Οι μαθητές ευασθητοποιήκαν σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης και της υπεύθυνης βιωσιμότητας.

PHOTOS 1Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation