Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Aνακυκλώνουμε, αλλά το κάνουμε σωστά;

Aνακυκλώνουμε, αλλά το κάνουμε σωστά;
SUBMITTED FROM:

1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

Είναι ένα σχολείο δυναμικότητας 210 μαθητών που βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης στην κωμόπολη του Λαγκαδά. Οι μαθητές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προσφορά σ την τοπική κοινωνία,


School Principal

Βασιλειάδου Όλγα

Contact with School


Description

Η μαθητική δημιουργία προέκυψε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ολοκληρωμένης δράσης για την ορθολογική κατανάλωση συσκευασμένων προϊόντων και την ανακύκλωση. Αρχικά μιλήσαμε για τους 17 παγκόσμιους στόχους και πώς προέκυψαν. Έπειτα πραγματοποιήσαμε έρευνα (με ερωτηματολόγια) στην περιοχή του Λαγκαδά για να διαπιστώσουμε εάν γίνεται ανακύκλωση και αν γίνεται σωστά. Κι έπειτα τα παιδιά ανέλαβαν να κάνουν μια εκστρατεία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, ένα μάθημα, ώστε να συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο, να βάλουν ένα λιθαράκι στην αλλαγή αυτού του κόσμου. Μέρος της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας αποτελεί η αφίσα που αποστέλλουμε.


Objective Action

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation