Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ανακυκλώνω για όλους

Ανακυκλώνω για όλους
SUBMITTED FROM:

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημοτικό Σχολείο


School Principal

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Contact with School


Description

Δημιουργία αφίσας με θέμα την ανακύκλωση 


Objective Action

Ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation