Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Λάρισας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ανακυκλώνω τα σκουπίδια

Ανακυκλώνω τα σκουπίδια
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Λάρισας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευσταθία Σαριμπαλίδου

Contact with School


Description

Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσες για την ανακύκλωση και το περιβάλλον


Objective Action

Γνωριμία με την ανακύκλωση

PHOTOS 4Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation