Καλές πρακτικές

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

Το ΓΕΛ Τυχερού είναι ένα μικρό σχολείο που αριθμεί 33 μαθητές και βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή. Παρά τον μικρό αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών το σχολείο συμμετέχει σε πολλά προγράμματα, διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις και εκπαιδευτικές κοινότητες.


School Principal

Κανίδου Ζωή

Contact with School


Description

Η δράση μας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων αλλά και την προστασία της υγείας όλων μας. Η δράση αυτή είναι διαρκής και κάθε χρόνο εντάσσονται σε αυτή καινούργιοι μαθητές. Αρχικά γίνεται η ενημέρωση στους μαθητές για τους κινδύνους από την επαναχρησιμοποίηση των τηγανέλαιων ή την απόρριψή τους στο περιβάλλον αλλά και τα οφέλη από την ανακύκλωσή τους. Στη συνέχεια οι ίδιοι οι μαθητές γίνονται κοινωνοί του μηνύματος προς τους γονείς τους και την τοπική κοινωνία. Γίνονται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης του κοινού με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να συμμετάσχουν στη συλλογή των τηγανέλαιων στο σχολείο μας. 


Results / Reactions

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Πολλοί δεν γνώριζαν τις καταστροφικές συνέπειες της ρίψης και επαναχρησιμοποίησης των τηγανέλαιων και δέχτηκαν με ευχαρίστηση να συμβάλλουν στη συλλογή από το σχολείο μας και την ανακύκλωσή τους. Η συλλογή για φέτος ήταν 60lt τηγανέλαιων παρά το μικρό χρονικό διάστημα που παραμείναμε ανοιχτά τα σχολεία λόγω του Covid. Co-operations

Με την εταιρεία ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. η οποία παραλαμβάνει τα τηγανέλαια που συγκεντρώνουμε


COOPERATING ACADEMICS

Κανίδου Ζωή

SPREAD THE WORD METHODS

Εκτύπωση και διαμοιρσμός ενημερωτικών φυλλαδίων

Εκτύπωση αφισών που κολλήθηκαν σε καίρια και πολυσύχναστα σημεία της κοινότητας

Ανάρτηση ανακοίνωσης για την συλλογή τηγανέλαιων στο χώρο του σχολείου στο f/b

Μοιράστηκαν πλαστικά μπουκάλια με αυτοκόλλητες ετικέτες που δημιουργήσαμε για την συλλογή των τηγανέλαιων σε όλες τις οικογένειες των μαθητών 


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων μειώνοντας την μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα μέσω της ανακύκλωσης των τηγανέλαιων. Έτσι πετυχαίνουμε καθαρότερο νερό αλλά και καθαρότερες αποχετεύσεις.

Target Audience

Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και η τοπική κοινωνία

Initiative time

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς

Initiative Location

Δημοτική ενότητα Τυχερού

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 8Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation