Μαθητικές δημιουργίες

Κολλέγιο Ανατόλια


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Audio Books και Απτικά Έργα για τη Σχολή Τυφλών

Audio Books και Απτικά Έργα για τη Σχολή Τυφλών
SUBMITTED FROM:

Κολλέγιο Ανατόλια

Μη Κερδοσκοπικό Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα


School Principal

Ελευθερία Γεροβασίλειου-Δημοτικό Στέλιος Αξαρλής-Ρόη Σταμάτη-Γυμνάσιο Κυριάκος Αρβανίτης-Ιωάννα Τσιτσικλή-Λύκειο

Contact with School


Description

Οι μαθητές ενός τμήματος της Γ’ Γυμνασίου μετά από επικοινωνία και καταγραφή των αναγκών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν δράση. Μία ομάδα ανέλαβε να ηχογραφήσει αγγλικά λογοτεχνικά βιβλία για τις ανάγκες εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για τα παιδιά με μερική ή ολική απώλεια όρασης του Κέντρου. Μία άλλη ομάδα κατέγραψε την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία όρασης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, την ύπαρξη «οδηγών όδευσης» τυφλών και την ύπαρξη ηχητικών συστημάτων προειδοποίησης και πληροφόρησης του πράσινου στους φωτεινούς σηματοδότες. Ο στόχος τους ήταν να απευθυνθούν στις αρχές και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Οι μαθητές δύο τμημάτων της Β’ Γυμνασίου με τις καθηγήτριες εικαστικών έβαλαν στόχο να φτιάξουν απτικά έργα και να ενεργήσουν για την άρση των αποκλεισμών των τυφλών ατόμων από την εκπαίδευση σε πολιτιστικά αγαθά. Μια ομάδα του ΚΕΑΤ, επισκέφτηκε το σχολείο μας όπου στήθηκε μια μικρή έκθεση μερικών απτικών έργων από την έκθεση «Miro της Μαγιόρκα» του Προγράμματος «Αγγίζοντας της τέχνη», που μας παραχώρησε το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Οι μαθητές βίωσαν το πώς άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης αντιλαμβάνονται την τέχνη αλλά και γενικότερα τον κόσμο γύρω τους. Οι δημιουργίες των μαθητών θα παραδοθούν στη Σχολή Τυφλών στο τέλος της σχολικής χρονιάς.


Objective Action

Στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία όρασης, η άρση των αποκλεισμών των τυφλών ατόμων από την εκπαίδευση σε πολιτιστικά αγαθά και η ηχογραφήση αγγλικών λογοτεχνικών βιβλίων για τις ανάγκες εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για τα παιδιά με μερική ή ολική απώλεια όρασης του Κέντρου.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation