Καλές πρακτικές

Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Βάζω χρώμα στο σχολείο

Βάζω χρώμα στο σχολείο
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου


School Principal

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

Contact with School


Description

Συνεργασία – Η έμπνευση για τα έργα ανήκει στους μαθητές


Results / Reactions

Ομόρφυνε το σχολείο, το αποτέλεσμα άρεσε στους μαθητέςCOOPERATING ACADEMICS

Χρυσάνθη Πετράκη, Ειρήνη Παπαδάκη, Μπαντουβά Ουρανία, Παπαδολιοπούλου Άννα

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα του σχολείου


Objective Action

Να αγαπήσουν οι μαθητές το σχολείο

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

1 μήνας

Initiative Location

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation