Μαθητικές δημιουργίες

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βελτιώνοντας τη ζωή στη στεριά

Βελτιώνοντας τη ζωή στη στεριά
SUBMITTED FROM:

7o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Αμαράντειος Σχολή 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


School Principal

Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Contact with School


Description

Επιτραπέζιο παιχνίδι με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας και υπέυθυνης κατανάλωσης και παραγωγής.


Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation