Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Better cities

Better cities
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


School Principal

Δήμητρα Μίχα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του στόχου 11 για τις βιώσιμες πόλεις οι μαθητές της Ε τάξης έφτιαξαν ένα σταυρόλεξο με το λογισμικό hot potatoes με λεξιλόγιο σχετικό με τις πόλεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Το σταυρόλεξο είναι προσβάσιμο από το σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1AVJC5q-VPHd_i_2V88ypU66Ng_cE-Utq/view

 


Objective Action

11 Βιώσιμες πόλεις

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation