Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
SUBMITTED FROM:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


School Principal

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Contact with School


Description

Πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα έτσι ώστε να  καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής! 

Οι αιτίες που την προκαλούν είναι πολλές.  Η αποψίλωση των δασών, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση του περιβάλλοντος και άλλα.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η πανίδα που απειλείται άμεσα, καθώς επίσης και η ανθρώπινη ζωή. Για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να σταματήσουμε την υπερκατανάλωση των τροφών γιατί θυσιάζονται πολλά ζώα και παράγονται περισσότερα λαχανικά και φρούτα για να προλάβουν την αλόγιστη κατανάλωσή μας. Επίσης συνέπεια των παραπάνω είναι πως για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τη ζήτηση φορτώνουν χημικά και ορμόνες στα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα. 

https://iroch08.blogspot.com/


Objective Action

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation