Μαθητικές δημιουργίες

1o ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΜΑΣ 12/Θ ΔΗΜ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ 6/Θ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ε -ΣΤ 6/Θ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ ΚΑΙ 1ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ε -ΣΤ 6/Θ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ ΚΑΙ 1ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
SUBMITTED FROM:

1o ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΜΑΣ 12/Θ ΔΗΜ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ 6/Θ

12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ


School Principal

ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΑΓΩ ΧΟΡΤΑΡΙΑ

Contact with School


Description

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ


Objective Action

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation