Σχέδια μαθήματος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Ει-δική μας Ιθάκη!!»

«Ει-δική μας Ιθάκη!!»
SUBMITTED FROM:

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ


School Principal

ΜΙΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Contact with School


Description

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Πρόγραμμα Σύμπραξης του 1ου Δημοτικού  Σχολείου Λουτρακίου (Δ΄ Τάξη)Ειδικού Δημοτικού Σχολείου  Κορίνθου 

                                    κ α θ ώ ς

«Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο» (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

Πρόκειται για ένα σχέδιο μαθήματος το οποίο βασίστηκε στο Διεθνές πρόγραμμα “We C.A.R.E.”, αναπροσαρμόστηκε και εφαρμόστηκε στην τάξη, με σκοπό να ενισχύσει την ψυχική ανεκτικότητα των μαθητών της Γενικής & Ειδικής αγωγής, αξιοποιώντας  εσωτερικές δυνάμεις, κίνητρα και ικανότητες, σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό.


Results / Reactions

Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια συγκλονιστική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και μια πολύ καλή ευκαιρία για:

  • Αυτοπροσδιορισμό ως άτομα και ως ομάδα με διαδικασίες εσωτερικής εμβάθυνσης και αυτογνωσίας (εκπαιδευτικοί και μαθητές)
  • Ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της επικοινωνίας
  • Αντίληψη της μοναδικότητας/ αυτοπεποίθηση- αυτοεκτίμηση 
  • Αποδοχή της διαφορετικότητας με ουσιαστική συνεκπαίδευση
  • «Μοιράζομαι»- Αλληλοκατανόηση και σεβασμό των συναισθημάτων των άλλων & Σωστή διαχείριση των συναισθημάτων


Co-operations

1οΔημοτικό  Σχολείο Λουτρακίου (Δ΄ Τάξη)Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  Κορίνθου, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, ΕΒΠ,  Εκπ/κοί Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών και Φυσικής Αγωγής


COOPERATING ACADEMICS

Μίχα Παναγούλα, Τούντα Δήμητρα (ΠΕ70)- 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου Βανάουτ Χριστίνα, Κουκουφίκη Κωνσταντίνα (ΠΕ71)- Ειδικό Σχ. Κορίνθου

Objective Action

Η συνεκπαίδευση και συλλειτουργία των μαθητών Γενικής & Ειδικής Αγωγής ώστε να υπάρξει: • Ενίσχυση κοινωνικών & συναισθηματικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών της σχολικής κοινότητας • Ενδυνάμωση στάσεων & σχέσεων εκπ/κών –μαθητών & μαθητών –μαθητών (Αποδοχή Διαφορετικότητας/ΑΜΕΑ- Ενσυναίσθηση-Ίσα δικαιώματα ) • Αναγνώριση συναισθημάτων & Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων • Κατανόηση ψυχολογικών διεργασιών του Άγχους- «Μοιράζομαι» • Προαγωγή θετικού κλίματος (ομάδα, άτομο- αξίες τάξης)

Initiative time

4 μήνες περίπου. Μήνας έναρξης ορίστηκε ο Ιανουάριος του 2020

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation