Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Φιλώτα Φλώρινας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Είμαστε Υπεύθυνοι, Σώζουμε Ζωές!

Είμαστε Υπεύθυνοι, Σώζουμε Ζωές!
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Φιλώτα Φλώρινας

To Γυμνάσιο Φιλώτα βρίσκεται στο νομό Φλώρινας. Οι μαθητές του διαμένουν στον Δήμο Αμυνταίου Φλώρινας. Τα προηγούμενα σχολικά έτη οι μαθητές ασχολήθηκαν με προγράμματα Αγωγής Υγείας, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικά προγράμματα. Την φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 τρία από τα τμήματα μαθητών του σχολείου, ασχολούνται με το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Να λες εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω". Με μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος τα παιδιά της ομάδας μετέχουν στο διαγωνισμό.


School Principal

Σαββαΐδης Αναστάσιος

Contact with School


Description

Συμμετοχή σε Σχολική Δραστηριότητα-Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2020-21 στο Γυμνάσιο Φιλώτα με συντονίστρια την Μαλτή Ευδοκία-Ευθαλία, ΠΕ1 Θεολόγο και θέμα "Να λες εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω".Τα παιδιά ζωγράφισαν. Ξεχώρισε το έργο της Γιαούπη Λουσίντα Γ1 "Είμαστε Υπεύθυνοι, Σώζουμε Ζωές!"


Objective Action

Στόχος της συγκεκριμένης σχολικής δραστηριότητας είναι η καλλιέργεια και κατανόηση από τους μαθητές της αξίας της υπευθυνότητας, η κατανόηση πως το νόημα της ζωής βρίσκεται στην κοινωνική τους διάσταση, η κατανόηση πως η απουσία της αξίας της ατομικής ευθύνης οδηγεί σε αδιέξοδο.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation