Σχέδια μαθήματος

1/θ Νηπιαγωγείο Νέας Καλλίστης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Εξερευνώντας τη λαϊκή μας παράδοση

Εξερευνώντας τη λαϊκή μας παράδοση
SUBMITTED FROM:

1/θ Νηπιαγωγείο Νέας Καλλίστης

Το νηπιαγωγείο είναι ολοήμερο με ένα τμήμα υποχρεωτικού πρωινού και ένα τμήμα προαιρετικού ολοήμερου. Εξυπηρετεί εφτά χωριά της περιοχής. Στο νηπιαγωγείο μας φοιτουν πολλοί μαθητές της μειονότητας με μητρική γλώσσα τα τουρκικά και πολλοί αλλοδαποί με μητρική, ως επί το πλείστον, γλώσσα τα αλβανικά. Μαζί με τα παιδιά του ντόπιου πληθυσμού συνθέτουν ένα πολυγλωσσικό και πολυθρησκευτικό μωσαϊκό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και δίνει ερεθίσματα για περαιτέρω εξερεύνηση και μάθηση.


School Principal

Μαντατζή Μαρία

Contact with School


Description

Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι αναλυτικά ο τρόπος δράσης και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Ο τρόπος που εργαστήκαμε και πού ακριβώς επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον μας.

https://sway.office.com/SH782RWzra5wg0XN?ref=Link


Results / Reactions

Μέσα από το πρόγραμμα τα νήπια αποκόμισαν γνώσεις για προηγούμενες εποχές, αντιλήφθηκαν τις διαφορές στα ρούχα, τα χρηστικά αντικείμενα, τα ήθη και έθιμα, έμαθαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, μπόρεσαν να κατανοήσουν τη συνέχεια των παραδόσεων. Έγινε η σύνδεση με το 1821 και το χρονικό πλαίσιο το οποίο διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της επανάστασης,. Co-operations

Με τους γονείς και τις οικογένειες των νηπίων-προνηπίων


COOPERATING ACADEMICS

Μαντατζή Μαρία, Χατζοπούλου Χρυσούλα

Objective Action

Να γνωρίσουν τα νήπια την λαϊκή μας παράδοση. Να έρθουν σε επαφή με την κληρονομιά των προγόνων τους.

Initiative time

Ιανουάριος 2021-Μάρτιος2021

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation