Καλές πρακτικές

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ - ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ - ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
SUBMITTED FROM:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


School Principal

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

Διαρκής ενημέρωση για την μείωση, επανάχρηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και τρόποι διαχείρισής τους. Συλλογή «άχρηστων» υλικών, διαχωρισμός, σχεδιασμός και δημιουργία κατασκευών.


Results / Reactions

Ανταποδοτική Ανακύκλωση, δημιουργία κατασκευών με προσφορά στα Bazaar του σχολείου μας, μείωση των απορριμμάτων, δημιουργία κόμικς με θέμα την ανακύκλωση, εξωραϊσμός του σχολικού μας χώρου, συμμετοχή στον διαγωνισμό Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, συμμετοχή στον διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας ΦύσηςCo-operations

Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στους Αγίους Αναργύρους


COOPERATING ACADEMICS

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα των Οικολογικών σχολείων, ιστοσελίδα του σχολείου μας, ιστοσελίδα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Παρουσίαση του προγράμματος στην Ημερίδα παρουσίασης περιβαλλοντικών προγραμμάτων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας


Objective Action

• Οι μαθητές : • Να συνειδητοποιήσουν ότι το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με διαφορετική χρήση από την αρχική • Να δημιουργήσουν νέες κατασκευές συνδυάζοντας και συνθέτοντας με διαφορετικά υλικά από αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον • Να μάθουν πώς να μειώνουν τα απορρίμματα, υιοθετώντας στάσεις και δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον • Να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο πρόβλημα των απορριμμάτων, αποτελώντας παράδειγμα ως υπεύθυνοι πολίτες της κοινωνίας, υιοθετώντας συμπεριφορές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας

Target Audience

Μαθητές, Γονείς, Τοπική Κοινωνία

Initiative time

Έχει επαναλαμβανόμενο / διαρκές χαρακτήρα

Initiative Location

Εντός σχολείου

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation