Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Επιδράσεις της Ενετοκρατίας στην αρχιτεκτονική των κτηρίων των Επτανήσων»

«Επιδράσεις της Ενετοκρατίας στην αρχιτεκτονική των κτηρίων των Επτανήσων»
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

  • Αναλύεται ο όρος ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
  • Γίνεται αναφορά στη διάρκεια της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα (περιοχές – χρονικό διάστημα)
  • Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής καθενός από τα νησιά των Επτανήσων και συσχέτισή τους με τα αντίστοιχα της Βενετίας
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίδραση της ενετοκρατίας στην αρχιτεκτονική των κτηρίων των Επτανήσων

Results / Reactions

Οι μαθητές – μαθήτριες μέσα από τη μεταφορά στον χωροχρόνο της Ενετοκρατίας, έμαθαν να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των κτήριων των Επτανήσων και να αναγνωρίζουν πώς αλληλεπίδρασαν με την αρχιτεκτονική της Αναγέννησης.

Επίσης, κατά την επίσκεψη στις περί τη Βενετία περιοχές, ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν τους βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς (π.χ. μπαρόκ, αναγεννησιακούς κ.λ.π)Co-operations

Για την εξεύρεση υλικού (κυρίως φωτογραφικού αλλά και κειμένων) έγιναν συνεργασίες με αρχιτεκτονικά γραφεία τα οποία διευκόλυναν την πρόσβαση σε αρχεία με αντίστοιχο ιστορικό υλικό.


COOPERATING ACADEMICS

Καλογερία Κων/να Ελισάβετ – Γαβαλά Ειρήνη

SPREAD THE WORD METHODS

  • Η παρουσίαση του Σχολείου μας στο 6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βενετία επαναλήφθηκε στο θέατρο του 2ου Λυκείου Αργυρούπολης ώστε να έλθουν σε επαφή με το αντικείμενο αυτό όλοι οι μαθητές-μαθήτριες του Σχολείου μας, όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι γονείς/κηδεμόνες αλλά και λοιποί φορείς της Διεύθυνσης της Δ. Ε. Δ΄ Αθήνας.
  • Η παρουσίαση κοινοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας.

Objective Action

Η γνωριμία των μαθητών - μαθητριών με πτυχές της επίδρασης της Αναγέννησης στον Ελλαδικό χώρο. Εστίαση στην περίοδο της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, η οποία υπήρξε μακρόχρονη και σε πολλές περιοχές.

Initiative time

9/2019-11/2019

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation