Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εργαστήριο Ανακύκλωσης

Εργαστήριο Ανακύκλωσης
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.

Νηπιαγωγείο


School Principal

Κωνσταντοπούλου Άννα

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού μας πρότζεκτ για την "Κλιματική Αλλαγή" με τίτλο "Ο πλανήτης πρέπει να σωθεί, ώρα για αλλαγή" επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά και την ενότητα της ανακύκλωσης. Τα παιδιά λοιπόν εξέφρασαν την ανάγκη της δημιουργίας του δικού τους εργαστηρίου ανακύκλωσης με στόχο να τονίσουν την σημασία της για την προστασία του πλανήτη. Συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες και χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά δημιούργησαν το εργοστάσιο και το μηχάνημα της ανακύκλωσης, τα οποία χρησιμοποιούσαν στη διάρκεια συμβολικών τους παιχνιδιών.


Objective Action

Να κατανοήσουν την διαδικασία και την αξία της ανακύκλωσης.

PHOTOS



Connection with Global Goals






Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation