Μαθητικές δημιουργίες

5 ΔΣ Πόλεως Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία
SUBMITTED FROM:

5 ΔΣ Πόλεως Ρόδου

Το σχολείο μας είναι πρωινό. Bρίσκεται στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου 4 και συστεγάζεται με το 3ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Το σχολείο στεγάζεται σε δυο ορόφους συνολικής. Και μερικά ιστορικά στοιχεία… Το Σχολείο αυτό, ιδρύθηκε, μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου και την εγκατάσταση σ΄αυτή της Στρατιωτικής Διοίκησης, το Σεπτέμβρη του 1947, με το υπ’ αριθμ. 65/1947 ΦΕΚ. Διδακτήριο: Ανεγέρθηκε από την Ιταλική Διοίκηση των Νήσων κατά το έτος 1939, για στέγαση των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων. Αφού διασκευάστηκε και διαρρυθμίστηκε κατάλληλα, από την Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσου, παραδόθηκε το έτος 1947 για λειτουργία σχολείου. Έκτοτε δεν έχει γίνει ουδεμία προσθήκη αίθουσας. Έγιναν μόνο μικροεπισκευές για συντήρησή του. Άλλους σχολικούς χώρους δε διαθέτει και ούτε έχει δική του περιουσία.


School Principal

Ποιμενίδης Δημήτριος

Contact with School


Description

Οι μαθητές του Δ2 του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου, έχοντας μάθει για τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου, έφτιαξαν ένα σποτάκι για την Ε.Ε και τη Δημοκρατία.
Οι μαθητές έμαθαν ότι αυτές οι αξίες ενώνουν όλα τα κράτη μέλη και ότι μια χώρα που δεν αναγνωρίζει αυτές τις αξίες δεν μπορεί να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διερεύνησαν την εθνική τους ταυτότητα, γνώρισαν διαφορετικά έθνη που οικοδομούν την ευρωπαϊκή κοινότητα και ανέπτυξαν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα στο σύνολό της. Έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλομορφία της ζωής στην Ευρώπη.
Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στις ευρωπαϊκές αξίες και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture (2018-21).

https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/1872050

Δημοσίευση: https://i12.gr/?p=31476


Objective Action

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα δικαιώματα και τον Ενεργό πολίτη.

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation