Καλές πρακτικές

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Fanzine

Fanzine
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


School Principal

Μαρία Κουτσιάρη

Contact with School


Description

Fanzine με θέμα "Πλανήτης 2030"


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Παπανικολάου Αντωνία, Παπαθανασίου Βάσω, Δαλαμάγκας Χρήστος

Objective Action

Fanzine με θέμα

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation