Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ΤΑΞΗ

Η ΤΑΞΗ
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


School Principal

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Contact with School


Description

Ευαισθητοποίηση μέσω της ταινίας σε μαθητές που βιώνουν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας.


Objective Action

10

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation