Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΧΙ-THE OCHI NATIONAL DAY

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΧΙ-THE OCHI NATIONAL DAY
SUBMITTED FROM:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Γενικό λύκειο με ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα ευρωπαϊκά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.


School Principal

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Contact with School


Description

Το βίντεο επιμελήθηκε η μαθήτριά μας, Σταυρούλα Μαρία Στενού. Το προσφέρουμε με χαρά στους φίλους μας, στο αδελφοποιημένο σχολείο Albert Park College, της Αυστραλίας, με ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Χριστίνα Δεσποτέρη, vice president του Lemnos Gallipoli Commemorative Committee, για τη συμβολή της.


Objective Action

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΧΙ

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation