Σχέδια μαθήματος

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Ήρωες, Κώδικες και Σύμβολα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»

«Ήρωες, Κώδικες και Σύμβολα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»
SUBMITTED FROM:

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Το 2ο Δ.Σ. Αρτέμιδος είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της περιοχής μας όπου φοιτούν 225 μαθητές και διδάσκουν 31 εκπαιδευτικοί. Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


School Principal

Κατσιούλη Κασσιανή

Contact with School


Description

Η Επέτειος εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση υπήρξε για τους μαθητές μια δυνατότητα βιωματικής επαφής με τις αξίες του Αγώνα για την Ελευθερία. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές και οι μαθήτριες συναντήθηκαν  με την ιστορία της Ελληνικής επανάστασης του 1821  και καλλιεργήθηκε   η ιστορική συνείδηση μέσα από βιωματικές δράσεις.

Οι εργασίες τους:

https://www.slideshare.net/secret/n768giYs2A1xRJ

 


Results / Reactions

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές και οι μαθήτριες συναντήθηκαν  με την ιστορία της Ελληνικής επανάστασης του 1821  και καλλιεργήθηκε   η ιστορική συνείδηση μέσα από βιωματικές δράσεις .Co-operations

Χρησιμοποιήθηκαν  όλοι οι τρόποι επικοινωνίας-συνεργασίας :

1:1, ομάδες, όλη η τάξη, μέσω παρουσίασης, δραματοποίησης, παιχνιδιού γραπτώς, προφορικώς.


COOPERATING ACADEMICS

Σωτηριάδου Αριάδνη

Objective Action

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν και να κατακτήσουν με τρόπο βιωματικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό τα πολιτιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας μας. Γνώρισαν τους ήρωες της Επανάστασης και μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα (σφραγίδες, χάρτες, σημαίες, χειρόγραφα, προκηρύξεις) αναγνώρισαν τους λόγους της Επανάστασης, ερεύνησαν τον τρόπο χρήσης του κρυπτογραφικού αλφάβητου και τη δράση λειτουργίας του. Το σημαντικότερο μέσο που έχουμε για να πετύχουμε τον σκοπό μας ήταν η επικοινωνία, η συνεργασία, το κριτικό πνεύμα, και η δημιουργικότητα.

Initiative time

3 μήνες

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation