Μαθητικές δημιουργίες

3 Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Δαματριάς Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
SUBMITTED FROM:

3 Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Δαματριάς Ρόδου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευτυχία Λανάρη

Contact with School


Description

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι με σχετικό φωτογραφικό υλικό σε PowerPoint. Ακολούθησε συζήτηση και τα παιδιά επέλεξαν το στόχο που τα ενδιέφερε περισσότερο. Ενημερώθηκαν για το τι είναι η αφίσα και παρουσιάστηκαν σε PowerPoint αφίσες με διάφορες τεχνικές. Έκαναν προσχέδια τις ιδέες τους σχετικά με την ισότητα των φύλων, έγραψαν τα μηνύματά τους και αφού κατέληξαν στο τελικό σχέδιο, αποφάσισαν για την τεχνική της δημιουργίας της αφίσας τους. Χρησιμοποίησαν διάφορα χρωματιστά χαρτόνια, κόλλα, μαρκαδόρο, ξυλομπογιές και χαρτοταινία.


Objective Action

Μαθητική δημιουργία με στόχο την ευασθητοποίηση των μαθητών στα θέματα της ισότητας των φύλων

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation