Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Οι μαθήτριες του Α1 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Δηλανά Αντιγόνη και Χατζοπούλου Αλκμήνη δημιούργησαν ένα δικό του blog με θέμα την ισότητα των φύλων, το οποίο περιλαμβάνει ένα άρθρο και ένα βίντεο για το ευαίσθητο αυτό θέμα, με σκοπό να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του blog είναι: 

 
Επίσης, οι μαθήτριες παρουσίασαν το υλικό τους διαδικτυακά στην ψηφιακή τους τάξη, λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παρουσίαση αυτή αποτέλεσε αφορμή για διάλογο μεταξύ των μαθητών και προβληματισμό για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο. Τέλος, ανήρτησαν το βίντεο που δημιούργησαν στο YouTube.

Objective Action

Να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα για το θέμα της ισότητας των φύλων.

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation