Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
SUBMITTED FROM:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


School Principal

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Contact with School


Description

Στη σημερινή εποχή, οι γυναίκες έχουν αποκτήσει δικαιώματα, όπως και οι άντρες. Η κοινωνική της θέση είναι καλύτερη από τα παλαιότερα χρόνια, χάρη στους αγώνες που έκαναν για την απόκτηση των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, η θέση της γυναίκας έχει βελτιωθεί, αφού απέκτησε το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων, μόρφωσης και εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι άντρες είχαν από πριν δικαιώματα. Επίσης, ήταν οι αρχηγοί της οικογένειας, όμως αυτό έχει καταργηθεί πλέον.  Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο φύλα. Σήμερα, οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με άνισο τρόπο στον χώρο εργασίας. Το έργο της γυναίκας σήμερα είναι δυσκολότερο, διότι εκτός από εργαζόμενη, είναι νοικοκυρά, σύζυγος και μητέρα, κάτι το οποίο είναι πολύ κουραστικό. Επιπροσθέτως, οι ικανότητες που έχουν στο χώρο της πολιτικής υποτιμούνται από τους άντρες οι οποίοι κυριαρχούν στον συγκεκριμένο τομέα. Για να μπορέσει να υπάρχει πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, οι γυναίκες πρέπει να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και τα δικαιώματα τους, η πολιτεία οφείλει να φροντίζει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των γυναικών και να μην γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους. Ωστόσο, πρέπει να διοργανωθούν σε σεμινάρια σχετικά με αυτό το θέμα στα σχολεία και οι ενήλικες πρέπει να δείχνουν το κατάλληλο πρότυπα συμπεριφοράς στους νέους. Είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε ίσα δικαιώματα!!!!

https://isotitatwndyofulwn.blogspot.com/


Objective Action

Ισότητα των φύλων

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation