Σχέδια μαθήματος

Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο Καταρράκτη Χίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ιχνογραφώντας μονοπάτια

Ιχνογραφώντας μονοπάτια
SUBMITTED FROM:

Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο Καταρράκτη Χίου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Χριστοδούλου Σταύρος

Contact with School


Description

Το σχέδιο μαθήματος κινείται σε τροχιά γύρω από τον άνθρωπο. Δημιουργούνται σχέσεις αλληλεξάρτησης, επιρροής, μετασχηματισμού. Επιχειρείται το άνοιγμα του σχολείου προς τα έξω, με αποδέκτες τους γονείς, την περιορισμένη τοπική κοινότητα του χωριού, τη μεγαλύτερη – αυτήν του νησιού, την ακόμα μεγαλύτερη – τα σχολεία της χώρας. Επιδιώκουμε τη δημιουργία αρχικά μιας βιώσιμης σχολικής κοινότητας κόντρα στους δύσκολους καιρούς όπου τα ολιγοθέσια σχολεία προσπαθούν να ζήσουν και να ακουστούν και δευτερευόντως τη δημιουργία βιώσιμης πόλης, εδώ στο νησί μας, μέσα από την ανάδειξη των πόρων της. Είναι, παράλληλα, επιθυμητή η συνεργασία με κατάλληλους φορείς και υπηρεσίες που να ευνοούν την προσπάθειά μας. Με λίγα λόγια:

Βασικά υποθέματα με τις λέξεις κλειδιά τους: ΔΡΟΜΟΣ (εξερεύνηση παλιών μονοπατιών της Χίου, αναγνώριση στο χάρτη, σύνδεση με τοπική ιστορία και μυθολογία, ξεχωριστές δράσεις για το καθένα από αυτά), ΦΩΣ (επίσκεψη μνημείων της φύσης και αρχαιολογικών τόπων, Φως και Σκιά, σύνδεση με Φωτογραφία και Φυσικές Επιστήμες, φωτογραφική έκθεση), ΑΓΟΡΑ (στόχος και κέντρο ο Άνθρωπος, γνωριμία με μαθητές άλλων ολιγοθέσιων σχολείων και των δράσεών τους, ανάπτυξη συγγραφικής δραστηριότητας, δημιουργία του «Χάρτη που ταξιδεύει» ενός πολύχρωμου μωσαϊκού πολιτισμού, φύσης και ιστορίας)

Επιπρόσθετες πληροφορίες: https://monopatia.webnode.gr/, η ιστοσελίδα της δράσης μας


Results / Reactions

Μπορούν να παρατηρηθούν κυρίως ποιοτικά αποτελέσματα λόγω του ότι στοχεύουμε σε απόκτηση δεξιοτήτων και αλλαγή στάσεων. Κάποια από αυτά είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών να έρθουν σε επαφή με νέα μονοπάτια του τόπου τους, η ευαισθητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη χλωρίδα και την πανίδα που συναντούν (δεν κόβουμε αλόγιστα χιώτικες λαλάδες και καθόλου τις άγριες ορχιδέες), η καλλιέργεια του αισθήματος της φιλοπατρίας και εντέλει η σύνθεση της ίδιας τους της ταυτότητας.
Για φωτογραφικό υλικό θα σας παραπέμψω στο site μας, https://monopatia.webnode.gr/fotografies/ 

Γhttps://monopatia.webnode.gr/fotografies/

 

Η μέχρι τώρα διάρκειά του είναι έξι μήνες και προβλέπεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

ΓCOOPERATING ACADEMICS

Τσελίγκα Αρετή

Objective Action

γνωριμία με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη δράσεων στα μέτρα των δυνάμεών μας αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς που έχουμε. Σκοπός: διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας ενταγμένη σε σύγχρονα πλαίσια που να ευνοούν την αειφόρο ανάπτυξη.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation