Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Πλάτων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Καθαρό νερό για όλους

Καθαρό νερό για όλους
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Στα Εκπαιδευτήρια Πλάτων (Κατερίνη) λειτουργεί βρεφονηπιακός, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με γνώση και ανθρωπιστική παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται συνεχώς προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να ενημερώνονται, να ενεργοποιούνται και πολύ συχνά να συμμετέχουν σε δράσεις που προάγουν τη δυνατότητα προς την ολοκληρωμένη προσωπικότητα.


School Principal

Ευάγγελος Καπέτης

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Β' Γυμνασίου χωρίστηκαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μία αφίσα με θέμα την εξοικονόμηση του νερού και ένα PowerPoint που περιέχει ένα παραμύθι δικό τους, με θέμα το νερό, τον κύκλο και τη χρησιμότητά του. Οι μαθητές ένιωσαν και συνειδητοποίησαν τη χρησιμότητά του.


Objective Action

Καθαρό νερό και αποχέτευση

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation