Μαθητικές δημιουργίες

105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Καλή Υγεία και ευημερία για όλους

Καλή Υγεία και ευημερία για όλους
SUBMITTED FROM:

105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


School Principal

ΜΠΙΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Contact with School


Description

Ο Στόχος μας είναι η καλή Υγεία και Ευημερία.

Ξέροντας ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, προσπαθήσαμε να ενωθούμε και να συνεργαστούμε για να τις πραγματοποιήσουμε.

Ενημερώθηκε πρώτα η ομάδα των μαθητών που εργάστηκε για τον συγκεκριμένο στόχο  και ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους για τον εθελοντισμό, για οργανισμούς που υποστηρίζουν τον Στόχο «Καλής Υγείας και Ευημερίας», για υγιεινούς τρόπους ζωής, για ισορροπημένη  διατροφή και σωματική άσκηση, για σωματική καθαριότητα, για την παιδική υγεία, για τις ευπαθείς  ομάδες και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.


Objective Action

Αντιμετώπιση των προκλήσεων

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation