Σχέδια μαθήματος

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Καλή Υγεία και Ευημερία

Καλή Υγεία και Ευημερία
SUBMITTED FROM:

106ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Νομικού Αργεντίνη

Contact with School


Description

Η συγκεκριμένη δράση προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση σε πολλά πεδία, προκειμένου τα παιδιά να εργασθούν και να εμβαθύνουν ποικιλοτρόπως, αποκτώντας διάφορες δεξιότητες, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο.

Υλοποιήθηκε μέσα από το πρίσμα ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο συμπεριλάμβανε διδακτικές δραστηριότητες προτεινόμενες από τη Νηπιαγωγό αλλά και δραστηριότητες που προκύπτουν αυθόρμητα από τα λαμβανόμενα ερεθίσματα και τις επιθυμίες των παιδιών.

Αξιοποιήθηκαν βιβλία εκπαιδευτικού και λογοτεχνικού περιεχομένου, παιχνίδια και λογισμικά με θέμα την ανακύκλωση, φύλλα εργασίας αλλά και ελεύθερες δημιουργίες.

Συμπληρωματικά, συμπεριελάμβανε και θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησαν τα παιδιά, όπως το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΓΗ – ΑΕΡΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΑ με βασικό σημείο αναφοράς την κραυγή βοήθειας προς τα παιδιά από τα ζώα του δάσους, κ.ο.κ.

Το πολύ βασικό για εμάς είναι ότι τα παιδά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κινητοποιώντας και συμπαρασύροντας τους γονείς τους. Υιοθέτησαν, μέσω της βιωμένης συνήθειας, πολλές συμπεριφορές εναρμόνισης με το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς.


Results / Reactions

Ενδεικτικά, ξεχωρίζουμε να αναφέρουμε ως πράξεις συνεισφοράς στο περιβάλλον και στον συνάνθρωπο:

Τη συγκέντρωση ικανού αριθμού καπακιών, ώστε σε πρώτη φάση μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, καταφέραμε να παραδώσουμε στη ΜΚΟ «Αγάπη για τη Ζωή» 4 τεράστιες σακούλες κήπου γεμάτες καπάκια ώστε να βοηθήσουμε αφενός το περιβάλλον και αφετέρου τα άτομα που χρειάζονται αναπηρικά αμαξίδια. Για το λόγο αυτό, λάβαμε ευχαριστήρια επιστολή ενώ είμαστε έτοιμοι με τη λήξη της σχολικής χρονιάς να παραδώσουμε άλλες έξι τεράστιες σακούλες κήπου!!

Αποκτήσαμε και χρησιμοποιούμε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού!

Αποκτήσαμε και χρησιμοποιούμε κάδο ανακύκλωσης μπαταριών!

Αποκτήσαμε και χρησιμοποιούμε κάδο ανακύκλωσης μελανοδοχείων!

Αποκτήσαμε και χρησιμοποιούμε κάδο ανακύκλωσης λαμπτήρων!

 COOPERATING ACADEMICS

Νομικού Αργεντίνη – Πελαγία Βασιλειάδου

Objective Action

Να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν ορισμένες βασικές αξίες για τη διατήρηση της υγείας τους - Να αποκτήσουν κατανόηση και ενσυναίσθηση για τους άλλους - Να αποκτήσουν σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation