Μαθητικές δημιουργίες

Π.Γ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
SUBMITTED FROM:

Π.Γ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ


School Principal

ΡΟΥΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο  του μαθήματος της Γεωγραφίας οι μαθητές της Α΄ αφέθηκαν ελεύθεροι να δημιουργήσουν, με  θέμα την κλιματική αλλαγή. Ιδού το παραγόμενο αποτέλεσμα. Στην τάξη παρουσιάστηκαν τα αίτια, οι συνέπειες και οι πιθανές λύσεις της κλιματικής αλλαγής από τους μαθητές της Α΄Γυμνασίου.

Επιλέχθηκε η αφίσα  της κλιματικής αλλαγής και η μακέτα που παρουσιάζει το μηχανισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, να παρουσιαστούν σε σας, ως πρωτότυπο καλλιτεχνικό υλικό που έφτιαξαν οι μαθητές, με αφορμή την εργασία  που τους δόθηκε στο μάθημα της Γεωγραφίας.

 

 


Objective Action

13

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation