Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Κτίρια της πόλης των Αθηνών κατασκευασμένα την περίοδο του κλασικισμού από Γερμανούς αρχιτέκτονες»

«Κτίρια της πόλης των Αθηνών κατασκευασμένα την περίοδο του κλασικισμού από Γερμανούς αρχιτέκτονες»
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ομάδες συνεργασίας, 3-4 ατόμων, και να δηλώσουν σε έγγραφο μέσω των Google Forms το κτίριο που επιλέγουν να διερευνήσουν. Τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τα στοιχεία που είναι σημαντικό να αναφέρουν, καθώς και βοηθητικές πηγές. Κατά τη λήξη της διερευνητικής περιόδου, οι μαθητές πρέπει να αναρτήσουν σε αρχείο των Google presentations μια σύντομη παρουσίαση του κτιρίου που επέλεξαν, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών στοιχείων και εικόνων, καθώς και τη μορφή και χρήση που έχει το κάθε κτίριο σήμερα. Ως απαραίτητη ορίζεται επίσης και η σύντομη αναφορά στον εκάστοτε αρχιτέκτονα που ασχολήθηκε με την ανέγερση του.


Results / Reactions

- Εμβάθυνση στην ιστορία της πόλεως των Αθηνών κατά τη διακυβέρνησή της από τους Βαυαρούς.

- Η γνωριμία με τα ιστορικά κτίρια που αναγέρθηκαν στην περίοδο του κλασικισμού και τη σχέση που είχαν με πρόσωπα και γεγονότα της εποχής.

- Η παρακολούθηση της εξέλιξης των κτιρίων με την πάροδο των ετών.

- Η ενημέρωση για τη σύγχρονη χρήση τους.

- Η γνωριμία με τους σχετιζόμενους αρχιτέκτονες.COOPERATING ACADEMICS

Δραμουντάνη Κατερίνα

Objective Action

Ο διδακτικός στόχος του παραπάνω σεναρίου είναι η έρευνα και επιλογή πληροφοριών που άπτονται του αντικειμένου της εργασίας μέσω διαφόρων πηγών, η απόκτηση γνώσεων που συνδέονται με ιστορικά γεγονότα της περιόδου συγκρότησης του ελληνικού κράτους, αλλά και του σήμερα, καθώς και η αναγνώριση χαρακτηριστικών των κτιρίων-μνημείων της πόλης της Αθήνας. Η εργασία αυτή εμπλέκει διδακτικές ενότητες του μαθήματος της Ιστορίας και των Γερμανικών.

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation