Μαθητικές δημιουργίες

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το λάδι, ένα πολύτιμο αγαθό

Το λάδι, ένα πολύτιμο αγαθό
SUBMITTED FROM:

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας


School Principal

Γεωργία Τασιούλη

Contact with School


Description

Συζητήσαμε για τον πίνακα του Θεόφιλου «το μάζεμα των ελιών» και αφού τον παραστήσαμε με τα ονόματα μας, μετά δουλέψανε σε ομάδες τα παιδιά, κάνοντας πρώτα το φόντο και βάζοντας τα υπόλοιπα στοιχεία κοιτώντας πάντα τον πίνακα του Θεόφιλου.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation