Μαθητικές δημιουργίες

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μαζί για το καλύτερο

Μαζί για το καλύτερο
SUBMITTED FROM:

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Το 1ο Πειραματικό Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης στεγάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κλασικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης. Είναι το κτίριο της Ακαδημίας Παιδαγωγικών Σπουδών που πήρε το όνομα από τον δωρητή Γιώργο Ζαρίφη. Ο κύριος σκοπός του σχολείου


School Principal

Κουρουμιχάκης Απόστολος

Contact with School


Description

Πρόκειται για ποίημα το οποίο έγραψαν συνεργατικά οι μαθητές της Δ2 τάξης του 1ου Πειραματικού Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης εμπνεόμενοι από τη συνεργασία που είχαν με συμμαθητές τους από το σχολείο Collegi Sant Josep από την πόλη Navas της Καταλονίας στην Ισπανία, στο πλαίσιο της υλοποίησης συνεργατικού eTwinning έργου με τίτλο: URRRGENT! Europe’s knocking at the door. Το ποίημα προέκυψε μετά από την επεξεργασία των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία σχετικών Fanzin στο πλαίσιο και της συμμετοχής τους στην εβδομάδα δράσης της ActionAid.


Objective Action

Η συνεργασία και η σκέψη πάνω στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation