Μαθητικές δημιουργίες

24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μίλα Τώρα

Μίλα Τώρα
SUBMITTED FROM:

24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

Το νηπιαγωγείο μας βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη συνοικία της Καλαμάτας κοντά στο καινούριο δημαρχείο της πόλης.Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Είναι πολυάριθμο και διαθέτει Τμήμα Ένταξης, αναπτύσσει δράσεις και ανοίγεται στην κοινωνία.


School Principal

Αγγελική Γραμματικού

Contact with School


Description

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα '' Μίλα τώρα'', του Χαμόγελου του Παιδιού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους : μαθητές, γονείς, μαθητές. Οι μικροί μαθητές προβληματίστηκαν για το σοβαρό αυτό ζήτημα μέσω παραμυθιών, κατάλληλων ταινιών και δράσεων. Δημιούργησαν όμορφες ζωγραφιές και η εκπαιδευτικός Γραμματικού Αγγελική προχώρησε σε κατασκευή ψηφιακής αφίσας με τίτλο '' Μίλα Τώρα΄΄


Objective Action

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα » Μίλα τώρα΄΄, του Χαμόγελου του Παιδιού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους : μαθητές, γονείς, μαθητές.

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation