Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ

ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

Το Νηπιαγωγείο Ξυλαγανής είναι ένα περιφερειακό μονοθέσιο νηπιαγωγείο που φέτος αριθμεί 25 νήπια και προνήπια. Επίσης είναι τοποθετημένη και συνάδελφος Παράλληλης στήριξης για μαθητή μας που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες. Φιλοξενεί παιδιά από πέντε διαφορετικούς όμορους οικισμούς, καθώς είναι το μόνο νηπιαγωγείο στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης φιλοξενούμε και αλλόγλωσσους μαθητές.


School Principal

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Contact with School


Description

Τ ο Νηπιαγωγείο Ξυλαγανής συμμετείχε στην Πανελλήνια δράση του Χαμόγελου του Παιδιού "Μίλα Τώρα",με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης ήταν τρεις ημέρες.Την πρώτη ημέρα κατόπιν συζήτησης με τα παιδιά έγινε διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των παιδιών στο συγκεκριμένο θέμα.Την δεύτερη μέρα,μέσα από ερωτήσεις που απευθύναμε στα παιδιά,τύπου :"Πως μπορεί να αισθανεται κάποιος που τον φοβίζουν""; ή ''Αυτοί που υφίστανται οποιοδήποτε εκφοβισμό,έχουν κάποια συγκεκριμένη ηλικία;;Δηλαδή είναι  μικροί,είναι μεγάλοι;"καταγράψαμε τις απαντήσεις τους και φτιάξαμε από κοινού μια σειρά διαπιστώσεων των ίδιων των παιδιών.Επειδή τα παιδιά ηλικίας του νηπιαγωγείου δεν μπορούν μόνα τους να αναπαράγουν ελεύθερα γραπτό λόγο,αποφασίσανε να εκφραστούν με τον πιο προσφιλή τους τρόπο,την εικαστική δημιουργία.Έτσι λοιπόν την τρίτη ημέρα χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες.Κάθε ομάδα ανέλαβε να συνθέσει και από ΄μια φράση του κειμένου που φτιάξαμε.Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές κολαζ,παιχνίδι σύνθεσης λέξεων με γράμματα ,ζωγραφική με λαδοπαστελ.Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά.Στο τέλος τις φωτογραφίες από τις τελικές δημιουργίες τους τις συγκεντρώσαμε και φτιάξαμε μια μικρή όμορφη ταινιούλα.Ελπίζουμε να πραγματικά να ακουστεί όσο το δυνατον περισσότερο η φωνή των μικρών παιδιών πάνω στο θέμα του σχολικού εκφφοβισμού.Η συγκεκριμένη δράση αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του σχολειού μας.


Objective Action

Ενεργοποίηση και αφύπνιση των μικρών παιδιών σχετικά με το σοβαρότατο ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και της αντιμετώπισης του.Στόχος εκτός από τα ίδια τα παιδιά να ενεργοποιηθεί και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού.

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation