Μαθητικές δημιουργίες

26ο Νηπιαγωγείο Βόλου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μπες στον κύκλο μας κι εσύ, κάνε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!!!

Μπες στον κύκλο μας κι εσύ, κάνε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!!!
SUBMITTED FROM:

26ο Νηπιαγωγείο Βόλου


School Principal

Αγγελάκη Χριστίνα

Contact with School


Description

Η Δράση υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από 12 - 16/4/2021.

Οι  δραστηριότητες  που  πραγματοποιήθηκαν  είχαν  ως  στόχο  οι  μαθητές:

- Να  αναγνωρίζουν  και  να  ονομάζουν  τα  προβλήματα που δημιουργούν τα σκουπίδια στην καθημερινότητα της πόλης τους.

- Να  αντιληφθούν  ότι  υπάρχουν τρόποι εξοικονόμησης της ενέργειας. 

- Να  κατανοήσουν την αξία της ανακύκλωσης και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

-Να  υιοθετήσουν καλές πρακτικές στην καθημερινή τους ζωή. 

- Να  αλληλεπιδράσουν  με  τους  συμμαθητές  τους  ανταλλάσσοντας  ιδέες  και  απόψεις.

Το βίντεο αυτό είναι αποτελεί την αποτύπωση των έργων των παιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργίες για την ανακύκλωση και περιλαμβάνει τη δημιουργία αφισών με μηνύματα σχετικά με τις καλές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.


Objective Action

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation