Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Πολιτικών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Νηπιο-δράσεις για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

Νηπιο-δράσεις για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Πολιτικών


School Principal

Τσίχλη Σταυρούλα

Contact with School


Description

Οι μαθητές, με την καθοδήγησητων εκπαιδευτικών, δημιούργησαν 2 αφίσες με τις ψηφιακές εφαρμογές Postermywall.com & Canva.com για την διάδοση των δράσεων, Ανακύκλωσης & Αναδάσωσης, του σχολείου μας. Η δραστηριότητα "δημιουργία αφισών" αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εκπ/κού προγράμματος με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή και την καλλιέργεια στάσης ενεργούς συμμετοχής για την ανάσχεσή της.


Objective Action

Κινητοποίηση των μαθητών και των οικογενειών τους για ενεργή συμμετοχή σε δράσεις για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation