Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Οι επιλογές μας έχουν σημασία. Γίνε μέλος της λύσης!

Οι επιλογές μας έχουν σημασία. Γίνε μέλος της λύσης!
SUBMITTED FROM:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Στόχος 14- Ζωή στο νερό

Η μόλυνση των κητωδών από επικίνδυνες χημικές ενώσεις και πλαστικά είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Χιλιάδες τόνοι τοξικών ουσιών καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα και προσβάλλουν το ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό τους σύστημα, οδηγώντας τα σε εξαφάνιση. 

Στην αφίσα βλέπουμε ένα θαλάσσιο θηλαστικό που μεταμορφώνεται συμβολικά σε αποθετήριο ρύπων από κουτιά κονσέρβας που καταλήγουν στον ωκεανό μαζί με πλαστικά.  

Οι επιλογές μας λοιπόν, έχουν σημασία! Η θάλασσα ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.

Είναι η πύλη μας στον κόσμο και τη ζωή και όχι το όριο!


Objective Action

14

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation