Μαθητικές δημιουργίες

28ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΟΙ Σούπερ Ήρωες του πλανήτη

ΟΙ Σούπερ Ήρωες του πλανήτη
SUBMITTED FROM:

28ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


School Principal

Καραχλέ Πανάγιω

Contact with School


Description

Τα παιδιά του 28ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι , αφού διάλεξαν τον 15ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι έστησαν δουλεύοντας σε ομάδες με την σειρά τα βήματα για την δημιουργία ενός επιτραπέζιο παιχνιδιού , που δίνει πληροφορίες για τα ζώα υπό εξαφάνιση!

  Επίσης έφτιαξαν στην βδομάδα μαθητικής δράσης της Actionaid ένα φανζίν που αφορά τα ζώα υπό εξαφάνιση.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

PHOTOS 3


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation