Μαθητικές δημιουργίες

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

οικο-ποιήματα

οικο-ποιήματα
SUBMITTED FROM:

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Πούλου Γαρυφαλλια

Contact with School


Description

Ποιήματα με θέμα την ανακύκλωση 


Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOS



Connection with Global Goals






Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation