Μαθητικές δημιουργίες

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Όλη η Γραμματική σε ένα Lap Book

Όλη η Γραμματική σε ένα Lap Book
SUBMITTED FROM:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


School Principal

ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Contact with School


Description

Όλη η γραμματική σε ένα βιβλίο


Objective Action

Να κωδικοποιήσουμε τη γραμματική στο τμήμα ένταξης σε ένα lap Book

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation