Σχέδια μαθήματος

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Όλοι ίσοι – όλοι διαφορετικοί

Όλοι ίσοι – όλοι διαφορετικοί
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


School Principal

Μαρία Κουτσιάρη

Contact with School


Description

Αφίσες για τη διαφορετικότητα.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Παπανικολάου Αντωνία

Objective Action

Αφίσες για τη διαφορετικότητα.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation