Καλές πρακτικές

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Όλοι μαζί για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο.

Όλοι μαζί για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο.
SUBMITTED FROM:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου βρίσκεται το αστικό ιστό της πόλης. Σε αυτό φοιτούν 340 μαθητές. Το Σχολείο μας επιδιώκει τη συνεργασία με τη τοπική κοινότητα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις εθελοντισμού, αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργούς πολιτειότητας.


School Principal

ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ

Contact with School


Description

Το σχολείο μας κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 εντόπισε τις αδυναμίες της σχολικής κοινότητας στην ψηφιακή ασφάλεια και προσδιόρισε τους τομείς βελτίωσης. Στόχος ήταν να πιστοποιηθεί το σχολείο μας από το eSafetylabel γαι τις πρακτικές που ακολουθεί. Έτσι, για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση διαδικτυακών κινδύνων εστίασε στρεις βασικούς άξονες της ψηφιακής ασφάλειας: την υποδομή, την πολιτική ορθής χρήσης και την πρακτική - συμβουλευτική. Οι δράσεις αφορούσαν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Οι Υπεύθυνες του προγράμματος είχαν ως κύριο ρόλο να οργανώσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις και τις επιμορφωτικές δράσεις με θέμα την ψηφιακή ασφάλεια και τις εξελίξεις στις Νέες Τεχνολογίες  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η συνεργασία με Φορείς (Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου) και άλλα Σχολεία και η συμμετοχή σε δράσεις θεσμοθετημένων ημερών, όπως ο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου ήταν επιδίωξη. Οι οφελούμενοι των δράσεων ήταν οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου, οι γονείς όλων των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Οι δράσεις μας περιελάμβαναν: ενημερωτικές ομιλίες ευαισθητοποιήσης με ειδικούς επιστήμονες από  το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (κ. Ψαρουδάκη) προς παιδιά και γονείς και  συμμετοχή στον διαγωνισμό του saferinter4kids και όλες είναι καταγεγραμμένες εδώ.

https://view.genial.ly/607323e588df9c0d0947a1ae/guide-bravo-schools-2021-oloi-mazi-gia-ena-sfalestero-diadiktyo


Results / Reactions

Οι δράσεις του σχολείου είχαν ως αποτέλεσμα να αναδειχτεί η αξία της ψηφιακής ασφάλειας για ένα ασφαλές και υπεύθυνο ψηφιακό μέλλον. Καθώς ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς του σχολείου σχετικά με το τι αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο και την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε κατά την είσοδό μας σε αυτόν τον κόσμο.

Επίσης αναδύθηκε η ανάγκη για το προσωπικό του σχολείου να λάβει περαιτέρω υποστήριξη στο πλαίσιο των πρακτικών ψηφιακής ασφάλειας.

Τονίστηκε ότι η χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πρακτικής του σχολείου και δόθηκε  ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια για την αποφυγή έκθεσης των μαθητών σε κίνδυνο.

Ως αποτέλεσμα όλων των δράσεων σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια, το σχολείο μας πήρε το χάλκινο βραβείο από το esafetylabel.eu.Co-operations

Το σχολείο μας συνεργάστηκε με το Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων για την οργάνωση της ενημερωτικής συνάντησης  για τους μαθητές του Σχολείου μας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων και η εκπ/κός της Πληροφορικής συνεργάστηκαν για την -άνευ προβλημάτων- σύνδεση κάθε τμήματος ώστε να γίνει εφικτή η ημερίδα, η οποία έγινε εξ αποστάσεως και οι μαθητές την παρακολούθησαν από τα τμήματά τους.

Επίσης, η συνεργασία με το Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων συνεχίστηκε στις εκδηλώσεις για γονείς με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr), με τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου για την διοργάνωση δύο διαδικτυακών ημερίδων για γονείς της Δ-Στ τάξης και Α-Γ τάξης αντίστοιχα.

Στη συνέχεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENISA και το Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων δημιουργήσαμε την δράση “ΣΚΕΨΟΥ και ΔΡΑΣΕ για ένα καλύτερο διαδίκτυο” και συμμετείχαμε στο ECSM 2020.

Με τα έργα των μαθητών που προέκυψαν από την συμμετοχή τους στις διάφορες δράσεις του σχολείου, συμμετείχαμε στο διαγωνισμό για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου SID 2021, που διοργάνωσε το saferinternet4kids.gr

 


COOPERATING ACADEMICS

Μπιλιούρη Αργυρή, Κωνσταντινίδου Νίκη

SPREAD THE WORD METHODS

Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας  https://cybersecuritymonth.eu/countries/greece/think-act-for-a-safer-internet

Ιστοσελίδα του σχολείου μας. http://4dim-nafpl.arg.sch.gr/wordpress/

Ιστοσελίδες τοπικών εφημερίδων.

Ιστοσελίδα Europe Direct δήμου Ναυπλιέων.

Κοινωνικά δίκτυα του σχολείου μας αλλά και των εκπαιδευτικών.

Κοινωνικά δίκτυα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.


Objective Action

Ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου μας, 17. Συνεργασία για τους στόχους

Target Audience

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς

Initiative time

Οι δράσεις ξεκίνησαν από την αρχή της σχολικής χρόνιας και διήρκησαν μέχρι το Πάσχα.

Initiative Location

ΝΑΥΠΛΙΟ- 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation