Μαθητικές δημιουργίες

3o 2/θ Νηπιαγωγείο Αρχανών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Όχι ...λέμε στη βία

Όχι ...λέμε στη βία
SUBMITTED FROM:

3o 2/θ Νηπιαγωγείο Αρχανών

Είναι oλοήμερο διθέσιο νηπιαγωγείο που βρίσκεται στοο χωριό των Κάτω Αρχανών που ανήκει στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης. Πιστεύουμε πολύ στην βιωματική μάθηση και στο παιχνίδι και προωθούμε δράσεις που έχουν να κάνουν με καινοτόμες πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των παιδιών


School Principal

Μαρία Πεδιαδίτη

Contact with School


Description

Προσπαθήσαμε να προάγουμε  τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, να πούμε όχι στην βία σε όλες τις μορφές της και ιδιαίτερα στον σχολικό εκφοβισμό μελετώντας αφίσες , ζωγραφίζοντας τα δικά μας μηνύματα,κάνοντας πειράματα ,στέλνοντας την αγάπη μας παντού,φτιάχνοντας μία αφίσα για την τάξη μας και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ... Όχι στην βία ... μαθαίνοντας τρόπους αποφυγής και άμεσης παρέμβασης σε οποιαδήποτε μορφή της ...Μίλα τώρα μην φοβάσαι....


Objective Action

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation