Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Πασχαλίτσες

Πασχαλίτσες
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας


School Principal

Βαρβάρα Μανδρώνη - Μίγγινα

Contact with School


Description

Συλλογική μαθητική δημιουργία ποιήματος για τις πασχαλίτσες, κατασκευή ομοιωμάτων πασχαλίτσας από πέτρα, δημιουργία κολάζ με θέμα τις πασχαλίτσες.


Objective Action

Πληροφόρηση των μαθητών για το ρόλο της πασχαλίτσας στη γεωργία και ευαισθητοποίηση για τη ζωή στη στεριά

SUPPORTED FILES

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation