Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ποίημα για την ανακύκλωση

ποίημα για την ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημοτικό Σχολείο


School Principal

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Contact with School


Description

Δημιουργία ποιήματος με θέμα την ανακύκλωση 


Objective Action


SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation